Biedermeier bútorok stílusa

A Biedermeier stílusban készült bútorok máig népszerűek, mivel jól meghatározható, mégis meglehetősen formagazdag irányzatot képviselnek.

A hazai piac ezen a téren gazdagnak tekinthető, hiszen a stílus ezen a földrajzi területen volt a legelterjedtebb, mintegy kétszáz évvel ezelőtt. Antik tárgyakat árusító szaküzletekben szinte biztosan találkozni fogunk néhány szép biedermeier bútorral vagy lakásdísszel.

Ugyanakkor a leromlott állagú darabok felújítása is jó ötlet lehet. A biedermeier bútorok restaurálása azért is kecsegtet jó eredménnyel, mert erről a stílusról kiterjedt és jól használható ismeretanyag maradt fönt a bútor restaurátorok számára.

A stílusnak, kialakulása idején nem volt egységes elnevezése, az 1800-as évek elején azonban kimondottan újító jellegű, modern, merész stílusnak tartották. Legjellegzetesebb képviselői bútorok formájában maradtak fönn, mivel ezt a stílust elsősorban lakásbelsők kialakításához használták.

A kétszáz évvel ezelőtt jellemző klasszicista stílustól látványosan eltér lendületes célszerűségével, ugyanakkor megtartja annak harmóniára való törekvését is.

A klasszikus biedermeier stílus bő három évtizeden át virágzott, a korszak határait a napóleoni háborúk vége és a nagy európai forradalmak kitörésének kezdete jelölik ki 1815 és 1848 között. Ebben a korszakban béke uralkodott a királyok és császárok Európájában, melyek szent szövetsége fegyveres erővel fojtott el bármiféle modern törekvést. A békés időszak ugyanakkor kedvezett a kispolgári fejlődésnek, gyarapodásnak.

A lakások otthonosabbakká, kényelmesebbekké váltak, berendezésük pedig könnyedebbé, használhatóbbá. A továbbra is a klasszicista stílust preferáló, ekkorra meglehetősen megmerevedett konzervatív ízlés szinte forradalmi újdonságot látott a biedermeier irányzatban, ugyanakkor az élet más területeivel ellentétben itt nem akadályozta az újító szellemi kibontakozását. A későbbi korok ízlése azonban más irányba fordult és nem tartotta sokra ezt az egyébként figyelemreméltó irányzatot, ez meglátszik a stílus elnevezésén is.

Maga a biedermeier szó két német szó, a bieder és a meier összetételéből ered. Előbbi jóravalót, jámbort, becsületest, egyenest, egyszerűt jelent, utóbbi pedig majorost, ami az egyik leggyakoribb német családnév. A biedermeier így nagyjából jóravaló gazdát jelent, ami egyszerre utal a stílus gyakorlatiasságára és egyszerűségére, ugyanakkor kifejez valamit a romantikus szemléletű utókor lenézéséből is. A stílus újrafelfedezése Adolf Loos és Josef Hoffmann nevéhez köthető, aki bútorok restaurálásával is kísérletezet.

Ebből is látható, hogy a biedermeier elsősorban a bútorok terén alkotott maradandót, ugyanakkor megjelent az irodalomban és a festészetben is. Utóbbi esetében általában kispolgári idillel átitatott, de a klasszicista hagyományokkal még nem szakító zsánerképekre kell gondolnunk. Amennyiben antik biedermeier bútor restaurálásán gondolkodunk, lehetőség szerint érdemes beszereznünk mellé néhány könnyed biedermeier képet is.