Otthoni bútorfelújítás

Bútorokat rendszerint nem néhány évre, hanem évtizedekre, sokszor egy életre vásárol vagy készíttet az ember. A bútorok tehát nem tartoznak a sűrűn cserélt használati cikkek közé, idősebb házakban járva nem ritkán találkozhatunk akár száz éves darabokkal is, amik a mai napig használatban vannak.

Az évtizedek során persze a bútorok is kopnak, sérülnek, fakulnak, így restaurálásuk, felújításuk idővel szükségessé válik. Különösen érvényes ez a padlásokon, pincékben tárolt, vagy lomtalanításkor előkerült darabokra.

De hogyan érdemes nekikezdeni egy régi, akár antik bútor felújításának?

Sokak fantáziája lódul meg, amikor meglátnak a lomok között egy kecses vonalvezetésű, öreg széket vagy szépen díszített, öreg komódot. Az ilyen elkallódott, olcsón megszerezhető, akár ingyen elvihető bútorok jó terepnek tűnnek a kísérletezésre, a régi és az új fantáziadús ötvözésére.

Az albérletbe jó lesz, és ha nem sikerül, hát nem kár érte alapon. Sajnos ez az alkotókedvvel fűszerezett műkedvelő hozzáállás sokszor nagyobb veszélyt jelent a bútorokra, mint az idő vasfoga. Jóvátehetetlen károkat okozhat például, ha a kopottabb, elhasználtabb, első ránézésre javíthatatlannak tűnő részeket egyszerűen levágják, megcsonkítva ezzel a bútort.

Az amatőr felületkezelés, csiszolás is komoly károkat képes okozni, esetenként akár végleg eltüntetve a finomabb felületi faragásokat.

A bútorok fém szerelékeinek szakszerűtlen kezelése esetenként tönkreteheti, korrodálhatja a fémet. A kontár szögelések, pántolások rendszerint nem csak csúfak, de gyengék is, vagy szétrepesztik a fát, vagy nem biztosítanak a bútornak kellő stabilitást. Az efféle hobbifelújítás jóvátehetetlen károkat okozhat, ha értékes, antik bútor esik áldozatául. Ezért, mielőtt nekiesnénk, próbáljuk meg kideríteni az adott bútordarab korát, származását, értékét!

Meglepően modern vonalvezetésű bútordarabokról is kiderülhet, hogy évszázados, egyedi, antik darabok, amik romos állapotban is komoly értéket képviselnek. Ilyen esetben mindenképp képzett restaurátorral végeztessük az antik bútor felújítását.

A kevésbé régi, sorozatgyártásban készült darabok között is lehetnek ritka, értékes példányok, ezek felújítását is érdemes bútorrestaurátorral végeztetni, ahelyett, hogy saját szakállunkra barkácsolnánk.

Amennyiben meggyőződtünk róla, hogy a bútor nem képvisel számottevő értéket, úgy nyugodt szívvel foghatunk bele felújításába. Ennek legfontosabb része általában a fa részek alapos lecsiszolása és újrafestése. Itt akár merészebb, szokatlanabb színeket is választhatunk. Nagyobb felületeken akár mintákat is festhetünk, de jó ötlet lehet a tapéta vagy öntapadós fólia fölragasztása is.

Ezekkel a módszerekkel egyaránt elérhetjük a jó kontraszthatást és a lakótér többi összetevőjével való összhangzást is. Antik bútorokat is felújíthatunk modern stílusban, ezt azonban szakértő restaurátor segítségével tegyük.

Antik bútorok stílusválasztéka

A bútorok sok ezer éve integráns részei otthonainknak, azonban jóval rövidebb időből vannak ismereteink az egyes bútorstílusokról. Az ókori és középkori darabokból alig maradt fönn egy-egy példány és képi ábrázolásuk is meglehetősen ritka, ezért nem igazán lehetséges egységes stílus meghatározása a reneszánsz előtti időkből. Ezért kétkedéssel kell fogadnunk, ha valaki középkori bútor restaurálásáról beszél. Ilyen esetekben inkább utánzatok készítéséről van szó, ahol a restaurátort jobban segíti a képzelete és megérzése, mint a tényleges stílusismeret.

Az első, világosan elkülöníthető stílussal bíró antik bútordarabok a reneszánsz kori Itáliából maradtak fönn. Szögletes, szabályos és arányos alapformáikat jellemzően gazdagon, de szigorúan szimmetrikusan, szabályosan díszítették. Az ilyen bútorok, koruknál fogva, a legértékesebb bútorok közé tartoznak, felújításukra csak a legjobb és legképzettebb restaurátorok vállalkozhatnak.

A barokk bútorai már egy új szemléletet képviselnek. Formavilágok sokszínűbb, kevésbé szigorú, szabályos és arányos, mint a reneszánsz bútoraié, díszítésük pedig sokkal szabadosabb, változatosabb. Gazdagon hajlított ívek, kerek domborulatok, csigák, a szekrényeken oszlopszerű díszítmények sorjáznak. A bútorok tekintetében megkülönböztethető az úgynevezett francia barokk, amely ha lehet még díszesebb, hivalkodóbb, lenyűgözőbb. Ezeknek az antik bútoroknak a restaurálása az egyik legnagyobb kihívást jelenti. Végső formájukat a rokokó bútorok jelentik, amelyek miközben semmivel sem kevésbé díszesek, könnyedebb, filigránabb formát mutatnak.

A barokk és rokokó bútorok lenyűgöző formavilága és díszítettsége időről időre újra lenyűgözte az emberek képzeletét, ezért egészen az ezredfordulóig visszatért a neobarokk, a neorokokó és a romantika bútorainak kialakításában. Az ilyen bútorok nagy értéket képviselnek és felújításuk nagy munkát jelent, ami mindenképpen jó szakembert kíván.

Az antik bútorok világában külön kategóriát képviselnek az angol bútorok, amelyek szakítottak a barokk és a rokokó súlyos túldíszítettségével és más utakat kerestek. Ezek az antik bútorok már a klasszicista irányzat úttörői voltak, egyszerre lettek könnyedebbek, filigránabbak, ugyanakkor szabályosabbak, szimmetrikusabbak. Díszítésüket tekintve az ókori antikvitáshoz nyúltak vissza. A szakértők megkülönböztetnek korai, úgynevezett Adam-típusú és későbbi, Hepplewhite, Chippendale, illetve Sheraton típusúakat. Utóbbiak már a szecesszió hatásait is magukon viselik.

A klasszicista stíluson belül figyelmet érdemel a francia klasszicizmus, melyből az 1800-as évekre kialakult a hivalkodó, erőt, hatalmat sugárzó napóleoni klasszicista stílus, közkeletű nevén az empire. Ennek egyszerűsített, polgári változata a Habsburg területeken elterjedt copf és biedermeier stílus. Előbbi antik bútorai a barokk késői, már a klasszicista stílus felé mutató irányzatát képviselik.

Az antik bútorok utolsó egyedi készítésű csoportját az 1800-as évek végén készült historizáló darabok jelentik, amelyek gazdag sokszínűségében éppúgy felfedezhetőek a reneszánsz, mint a barokk hatásai, sokszor pedig gótikus középkori formavilág és díszítettség.
Ezeknek az antik bútoroknak a felújítása mind nagy szakértelmet igényel, hiszen a sorozatgyártás megindulása előtt ezeket mind egyedileg készítették és egyedi értéket képviselnek.

Biedermeier bútorok stílusa

A Biedermeier stílusban készült bútorok máig népszerűek, mivel jól meghatározható, mégis meglehetősen formagazdag irányzatot képviselnek.

A hazai piac ezen a téren gazdagnak tekinthető, hiszen a stílus ezen a földrajzi területen volt a legelterjedtebb, mintegy kétszáz évvel ezelőtt. Antik tárgyakat árusító szaküzletekben szinte biztosan találkozni fogunk néhány szép biedermeier bútorral vagy lakásdísszel.

Ugyanakkor a leromlott állagú darabok felújítása is jó ötlet lehet. A biedermeier bútorok restaurálása azért is kecsegtet jó eredménnyel, mert erről a stílusról kiterjedt és jól használható ismeretanyag maradt fönt a bútor restaurátorok számára.

A stílusnak, kialakulása idején nem volt egységes elnevezése, az 1800-as évek elején azonban kimondottan újító jellegű, modern, merész stílusnak tartották. Legjellegzetesebb képviselői bútorok formájában maradtak fönn, mivel ezt a stílust elsősorban lakásbelsők kialakításához használták.

A kétszáz évvel ezelőtt jellemző klasszicista stílustól látványosan eltér lendületes célszerűségével, ugyanakkor megtartja annak harmóniára való törekvését is.

A klasszikus biedermeier stílus bő három évtizeden át virágzott, a korszak határait a napóleoni háborúk vége és a nagy európai forradalmak kitörésének kezdete jelölik ki 1815 és 1848 között. Ebben a korszakban béke uralkodott a királyok és császárok Európájában, melyek szent szövetsége fegyveres erővel fojtott el bármiféle modern törekvést. A békés időszak ugyanakkor kedvezett a kispolgári fejlődésnek, gyarapodásnak.

A lakások otthonosabbakká, kényelmesebbekké váltak, berendezésük pedig könnyedebbé, használhatóbbá. A továbbra is a klasszicista stílust preferáló, ekkorra meglehetősen megmerevedett konzervatív ízlés szinte forradalmi újdonságot látott a biedermeier irányzatban, ugyanakkor az élet más területeivel ellentétben itt nem akadályozta az újító szellemi kibontakozását. A későbbi korok ízlése azonban más irányba fordult és nem tartotta sokra ezt az egyébként figyelemreméltó irányzatot, ez meglátszik a stílus elnevezésén is.

Maga a biedermeier szó két német szó, a bieder és a meier összetételéből ered. Előbbi jóravalót, jámbort, becsületest, egyenest, egyszerűt jelent, utóbbi pedig majorost, ami az egyik leggyakoribb német családnév. A biedermeier így nagyjából jóravaló gazdát jelent, ami egyszerre utal a stílus gyakorlatiasságára és egyszerűségére, ugyanakkor kifejez valamit a romantikus szemléletű utókor lenézéséből is. A stílus újrafelfedezése Adolf Loos és Josef Hoffmann nevéhez köthető, aki bútorok restaurálásával is kísérletezet.

Ebből is látható, hogy a biedermeier elsősorban a bútorok terén alkotott maradandót, ugyanakkor megjelent az irodalomban és a festészetben is. Utóbbi esetében általában kispolgári idillel átitatott, de a klasszicista hagyományokkal még nem szakító zsánerképekre kell gondolnunk. Amennyiben antik biedermeier bútor restaurálásán gondolkodunk, lehetőség szerint érdemes beszereznünk mellé néhány könnyed biedermeier képet is.

Biedermeier bútorok felújítása

A Biedermeier stílus viszonylag rövid ideig, 1815 és 1848 között virágzott, földrajzilag viszonylag kis területen, nagyjából a Habsburg uralom alatt álló közép-európai térségben, így ennek megfelelően nem maradt fönn gazdag hagyatéka a legtöbb művészeti területen. Mivel azonban a biedermeier alkotások elsődleges területe a lakáskultúrában jelentkezett, így mégis viszonylag sok biedermeier bútor élte túl az évszázadok viharait és maradt többé-kevésbé épen a mai napig.

Különösen jó eséllyel bukkanhatunk szép biedermeier bútorokra Magyarországon, ami nem esik messze a stílus egykori központjától, Bécstől, illetve Ausztriától. Bár a régebbi stílusú antik bútoroknál jóval kezelhetőbb és ismertebb darabokról van szó, azért az ilyen bútorok restaurálása szintén nagy szakértelmet és gyakorlott restaurátort igényel.

A biedermeier bútorok előképét az empire stílusú bútorok jelentik. A klasszicizmus eme napóleoninak is nevezett irányzatára jellemző volt a fényűzés és a hatalom reprezentálása. Bútorai elegáns vonalvezetésűek, egyszerű szerkezetűek, mégis masszívak, nehezek, általában dúsan díszítettek, aranyozottak. Díszítőelemeik között elsősorban klasszikus motívumokat és a hatalom jelképeit találjuk, például sasokat, griffeket, babérágakat.

A biedermeier bútor ezzel szemben egyáltalán nem hivalkodó, az empire bútorokkal összevetve szinte teljesen dísztelen, színvilágában pedig a fa természetes színe az uralkodó és nyoma sincs az aranyozásnak. Császárok és hadvezérek palotái helyett a polgárság szerényebb, praktikusabb otthonai számára készült. Mivel a festés és a díszítés ezeken az antik bútorokon drasztikusan háttérbe szorult, szükségszerűen hangsúlyosabbá vált a bútor formája.

A biedermeier bútorokra jellemző az ívelt, hajlított lekerekített formák. Mai szemmel nézve is meglepő, hogy milyen sokféle háttámlával készítettek székeket a stílust követő korabeli mesterek. Az ilyen antik székek felújítása gyakori feladata az antik bútorok restaurátorainak. A biedermeier az asztalok terén is nagy választékot alakított ki, de legnagyobb eredményeit a szekrények területén érte el. Ekkoriban jelentek meg az első vitrines szekrények és a köznapi néven sifonérnek is nevezett sokfiókos komódok. A biedermeier antik bútorokon számos fiókot találhatunk, melyek szintén jól reprezentálják a stílus praktikumra való törekvését. Az ágyakról is ekkoriban tűnt el a nehézkes baldachin. A bútorok készítőire láthatóan hatással voltak az angol irányzatok, a Chippendale, Hepplewhite és a Sheraton.

Az antik bútor felújítás egyik leggyakoribb és leghálásabb darabjai a biedermeier bútorok. Ha jó minőségű, tartós és hiteles bútorrestaurálás a célunk, akkor ne próbálkozzunk otthoni módszerekkel, kontár ügyeskedéssel, ezek a saját korukban forradalminak számító bútorok megérdemlik a szakértő restaurátor figyelmét.

Színek, formák Swarovski

A Swarovski ékszer említésekor mindenkinek a csillogás, a ragyogó kövek jutnak eszébe. Ez nem véletlen, hiszen a Swarovski ékszerei ezeket a csodaszép köveket helyezik előtérbe, ezekre épül fel aztán az egész ékszerkoncepció.

Swarovski szettek

A Swarovski kövei nem csupán az átlátszó, fehér fényű kristályokat jelentik, hanem millió színárnyalatban elérhető kövecskéket. Egyre több és több szín, azoknak egyre több árnyalata válik elérhetővé, az igényeknek az aktuális divatnak is megfelelve.

Természetesen nem csupán az aktuális divatdarabok, divatszínek szerepelnek a kínálatban, itt a Kristálypláza webáruház „polcain” sem, hanem olyan alapdarabok, olyan színkínálat, ami igyekszik minden igényt kielégíteni. Az ízlés ugye egyéni dolog, mindenki mást tart szépnek, mindenkinek más dobogtatja meg a szívét. Van, akinek egy piros kő az álmai ékszere, de van, aki az átlátszó kristályban találja meg a szépséget.

Sokaknak nem elegendő egy kő, egy szín, ezért több darabbal is gazdagítják ékszergyűjteményüket. Az ékszerek manapság már a divat szerves részét képezik, ezért megvannak a szezonális slágerek is. Nem csak megjelenésében, de anyagban is más a divatos télen, más nyáron, de a következő év szezonjai ismét mást követelnek meg. a színek mellett a formák is fontos szerepet kapnak, időnként a szögletesség dívik, máskor a gömbölyű formáké a főszerep, de volt már rá példa, hogy több szezonon keresztül tartott a nonfiguratív, filigránhoz közelítő, tekervényes megoldások divatja. A Swarovski kis és nagy köves ékszereket is kínál, emellett vannak gömbölyű, lapos, kör alakú, ovális, szögletes kövek, vagy berakások is. Nagyon népszerűen a több kőből álló egy vagy többszínű darabok, legyen szó gyűrűről, nyakláncról, nyakékről vagy akár fülbevalóról, gyűrűről.

A színeknek jelentése van, emellett hangulatokat közvetítenek. Mindenki más, ezért másféle színek, más-más hangulat tetszik az egyik embernek és megint más a másiknak. A Swarovski ékszer roppant széles színpalettával dolgozik, a kristálypláza kínálatában is számtalan szín számtalan árnyalata várja az ékszer és a csillogás kedvelőit. Egy ékszerdobozkában a többféle stílus is megfér. Ha szeretünk a hétköznapokban is ékszert viselni, akkor szükség van olyan darabokra, amelyek a mindennapos viseletünkhöz passzolnak. Emellett a buliba járós vagy az elegáns alkalmakra szánt ékszerek sem maradhatnak ki, mivel ezekre nem minden nap, de olykor-olykor bizony szükség van.

A Swarovski ékszerre jellemző, hogy bár a készítők az aktuális divatnak is megfelelni kívánnak, egyik darab sem válik elavulttá. A Swarovski divatba jön, de nem megy ki a divatból. Miért? Mert a köves ékszernek mindig szezonja van. Az ékszer ráadásul egyéniséget tükröz és az egyéniség nem divat kérdése. A megfelelő ékszer a megfelelő stílussal, személyiséggel örök érvényűt alkot. Lehetnek nyári ékszereink, téli darabok, egy személyiség több ékszerrel is harmonizál és a harmóniát nem csak e két tényező, de viselés körülményei is befolyásolják.

Swarovski ékszer szettben

A Swarovski ékszer nem csak egyedül önmagában rendelhető, de számos szett is megtalálható a Kristálypláza kínálatában. Természetesen egy lánc, vagy egy pár fülbevaló is kitűnő ékesítője megjelenésünknek, de vannak olyan helyzetek, mikor egész szettre van szükség.

Ez nem csak egy elegáns alkalom vagy komoly esemény lehet, lehet ez egy egyszerű nyári városnézés is, mikor a rövidnadrág és top kombinációt egy vidám nyári hangulatú szett tenné teljessé.

A divatbloggerek bejegyzéseinek tömkelege szól olyan összeállításokról, amelyek szerves része a Swarovski ékszer. Egy hangsúlyos gyűrű például kiemelheti a topunkat, de még a cipőnk színével rímelő kő is egységesítheti az összképet. Nagyon sok összeállításban szerepel a Swarovski ékszer szettben. A szett lehet két ékszer vagy három ékszer, a négy darabból álló összeállítás viszonylag ritka. a fülbevaló és nyaklánc kombinációt rendszerint gyűrű vagy karkötő egészíti ki. A karkötő és gyűrű összeállítás nagyon ritka, előre összeválogatott szettben nem is igazán találkozni vele. Leginkább a nyaklánc köré csoportosuló megoldások a jellemzők.

Egy nyaklánc és egy vele harmonizáló fülbevaló az egyszerű öltözékeket újjá varázsolja, különböző ékszerekkel különböző hangulat érhető el, így egyetlen ruha több eseményre, több stílusban is felhasználható. az is roppant érdekes, hogy ha van egy szettünk, akkor a darabjait külön és egyben hordva is más-más hatást kelthetünk. Előfordulhat, hogy egy nyaklánc önmagában a hétköznapi viselet kiegészítője, de ha hozzá illő fülbevalót is felteszünk, már egy esti, elegánsabb megjelenést kapunk. Ugyanúgy előfordulhat ez egy gyűrűvel is. Még egy hangsúlyosabb gyűrű is hordható a mindennapokban, farmerrel, vagy akár sportosabb öltözékkel is, hiszen önmagában mindezekkel megfér. Azonban ha feltesszük hozzá még a nyakláncot, esetleg karkötőt, nagyon is megfelelő kiegészítője a kis feketének vagy a nőies, elegáns szettünknek.

A Swarovski ékszer szettben vásárolva ráadásul kedvezőbb áron érhető el, mint külön megvásárolva az egyes darabokat. Az anyagi előny természetesen csak egy apróság, sokkal fontosabb ennél a lehetőség, ami egy szettben rejlik. Mindenki szereti az összhangot, alapvetően a természet is arra tö9rekszik, hogy minden egyes alkotóelem összhangban legyen egymással. Nincs ez máshogy a szervezetünkben, az elménkben, a lelkivilágunkban sem. Ha valahol megborul az összhang, kellemetlenül érezzük magunkat. Ahogy belül, úgy kívül is fontos, hogy meglegyen a harmónia.

Egy szettel, melyet több, de egymással teljes összhangban lévő Swarovski ékszer alkot, jóleső harmónia teremthető megjelenésünkben. Sokkal kellemesebb lesz ránk nézni, sokkal jobb első benyomást teszünk embertársainkra és ez bizony sokszor megfizethetetlen előnyökkel jár.

Swarovski ékszer húsvétra

A húsvét egyik eleme az ajándékozás. Ez leginkább az osztrák időkből maradt fenn, Németországban és ott, ahol a középkortól kezdődően német, osztrák népek éltek, jellemző volt az ajándékozás. Magyarországon ez leginkább a déli és nyugati részre volt jellemző, északon és a keleti régiókban élők kevésbé ajándékoztak. Manapság azonban már az egész világon fellehető a húsvéti ajándékozás, így érdemes elgondolkozni, hogy mit is adjunk szeretteinknek, ismerőseinknek, munkatársainknak, beosztottainknak.

Vannak olyan munkahelyek, ahol szokás a beosztottak megajándékozása, vagy az ügyfelek felé tett gesztus. A Swarovski ékszer lehet nagyon fényűző, de egyszerű is. Nyilvánvalóan reprezentációs ajándék gyanánt a naturálisabb, visszafogottabb darabok ideálisak, de sokszor fordul elő, hogy extravagáns vagy éppen harsány darabok kerülnek a repi csomagba. Ez utóbbi akkor fordul elő, mikor valamely szín vagy forma pont beleillik az adott cég profiljába, filozófiájába.

Szeretteinknek is kiváló megoldás a Swarovski ékszer, mint húsvéti ajándék. Mivel szinte minden típus, minden lehetséges anyagvariáció, szín, forma megtalálható kínálatunkban, bárki megajándékozására pompás lehetőséget nyújtunk. Rendelhető Swarovski lánc, medál, gyűrű, karkötő, fülbevaló, rendelhető szett is, így valóban mindenki számára kínálunk megfelelő ékszert. Az ízlés egy nagyon egyéni dolog, mivel szubjektív, nem lehet azt mondani, hogy ez vagy az ékszer csodaszép, a másik viszont csúnya. Webáruházunk is azt a filozófiát vallja, hogy nem vagyunk egyformák, mindenki mást szeret, más illik bele az esztétikumról vallott elképzeléseibe. Éppen ezért található meg nálunk szinte minden stílus. A Swarovski ékszer sem csak egyfajta. Nem egy csillogó csajos holmi csupán, nem csupán egy elegáns, finom ékszer, hanem sokféle. Lehet finom, óvatos, visszafogott, egyszerű, lehet elegáns, lehet hangsúlyos, lehet vadabb, durvább.

A fiatalabb korosztály is nagyon kedveli a Swarovski ékszereket, mert nagyon vidám, színes, mókás és aranyos kivitelben is elérhetők. a rózsaszín, kék, sárga kristályok együttes hangulata nagyon fiatalos, nagyon vidám, így akár egy általános iskolás kislány is örömmel fogadja, ha ilyesmit hoz a nyuszi.

Minden korosztály számára van bőven miből válogatni. A Swarovski ékszer hatalmas mozgásteret biztosít a színek és formák terén, éppen ezért hangulatokat is el lehet vele érni. Aki a hidegebb, világosabb színeket kedveli annak a kékes és fehér árnyalatok a legkiválóbbak, de sokszor egy zölddel vagy érdekes módon pinkkel, sárgával is hasonlót lehet elérni. A meleg színek a narancs, a piros, sőt, egyes kékek, bizonyos körtéssel szintén melegnek hatnak.

Ezüst ékszer és fémallergia

Az ezüst ékszer közkedvelt kiegészítő, ahogy az arany is. Azonban előfordul, hogy valaki kellemetlenséget észlel viselésekor, így le kell mondania róla. Ezt nevezik fémallergiának. Az allergia az immunrendszer túlműködése esetén lép fel.

Ezt a túlműködést hibának is hívhatnánk, hiszen egy amúgy nem veszélyes hatásra reagál betegségként. Az allergiára az a jellemző, hogy ha egyszer kiváltotta valami, akkor onnantól kezdve folyamatosan fokozódni fog, így sokkal kevesebb mennyiség is elegendő lesz ugyanakkora allergiás tünet okozásához.

Az ezüst ékszer viselésénél tehát, ha egyszer komoly allergiás tünetek jelentkeztek, később is meg fog történni, sokkal hamarabb, sokkal kevesebb ideig lehet az ékszert mellékhatás nélkül hordani. A fémallergia kissé téves megnevezés, ugyanis a szervezetünk nem magára a fémre allergiás, hanem arra az anyagra, ami akkor keletkezik, mikor a fém kölcsönhatásba lép a szervezetünk bizonyos fehérjéivel. A megváltoztatott fehérjékre a szervezet idegenként tekint és elkezdi támadni, lebontani az immunrendszer. Régebben a fémiparban dolgozókra volt jellemző a fémallergia, manapság az ékszerviselés okozza a legtöbb problémát.

A nők esetében gyakoribb a fémallergia. Ezt bizonyos kutatások azzal magyarázták, hogy a nők közül sokkal többen lyukasztják ki a fülüket, mint ahányan a férfiak közül, így a fém náluk sokkal többször és sokkal intenzívebben tud kölcsönhatásba lépni a fehérjékkel. A kilyukasztott fülbe aztán ezüst ékszer és bizsu is kerül, így az allergia nagyon könnyebb kialakul. Az ezüst önmagában nem alakítana ki allergiát, de ha állandóan váltogatva vannak a fülbevalók, anyagra való tekintet nélkül, előfordulhat, hogy allergia jelentkezik. A füllyukasztás azért problémás, mert ahol meg lett sértve a bőr, sokkal vékonyabb rétegben nő vissza, így a fém és fehérje között hamar megtörténik a reakció. Ezért van az is, hogy az allergia a fülön jön elő először. A fémallergia legrosszabb típusa a nikkel és króm allergia. Azért, mert ezekkel az anyagokkal nem csupán az ékszereknél találkozunk, de a gombok, fém apróságok is sokszor tartalmazzák.

Ha ezüst ékszer viselésekor bőrpirosodást, viszketést tapasztalunk, valószínűleg allergiáról van szó. sajnos ilyen esetben le kell venni az adott ékszert és nem viselni többé. Vannak, akik az ezüst fülbevalót vagy az egyéb fémből készült fülbevalót átlátszó körömlakkal vonják be, így kerülve el a fém bőrrel való érintkezését, de ez nem egy célravezető és hosszú távú megoldás. Néhány órás viselés idejéig megfelelő, de nem szabad rendszert csinálni belőle.

Mi is az a vendégblogolás?

A keresőoptimalizálás külön szakértelmet igényel. Mint arról már szó volt, PR cikkekkel, SEO szövegírással, egyéb fogásokkal is optimalizálhatjuk a weboldalunkat. Van erre több lehetőség is, az egyik ilyen például maga a vendégblogolás.

vendégblogolás

A vendégblogolás, más néven guest blogging az, ha egy blogger egy másik bloghoz készít vendégposztot.

De mire jó ez?

Arra, hogy a cikk hivatkozzon az eredeti blogra, ezáltal létrejön egy linkkapcsolat, melyek, ha tartalomban valóban fedik egymást, akkor nagy segítséget jelent a keresőoptimalizálásban. Ezen túlmenően, ha egy kisebb látogatottságú oldal bloggere ír egy nagyobb látogatottságú oldalra, akkor a kisebb látogatottságát jelentősen megemelheti, már ami a látogatók számát illeti.

A vendégblogolás intézményével kapcsolatot építhetünk más bloggerekkel, segítjük, hogy keresőoptimalizált legyen a tartalmunk, nem utolsó sorban olyan célcsoport előtt is bemutatkozhatunk, akik előtt eddig nem voltunk ismertek.

A fentiek ismeretében elmondhatjuk, hogy az online marketingük egyik sikeres része lehet a nem túl nagy ismertségnek örvendő vendégblogolás. Persze fontos, hogy néhány fő szabályt tartsunk szem előtt!

  • a megírt tartalom legyen minőségi munka, értékes anyag
  • ne hemzsegjen a kifelé mutató linkektől
  • csak olyan blogba tegyünk közzé tartalmat, amely szintén minőségi
  • munka, kitűnő posztokat tartalmaz, melyek a blog tulajdonosának egyedi

Az a hír járja, hogy a vendégblogolás „halott”. Sajnos sokan helytelenül vágtak bele ebbe a lehetőségbe, és gyakran rossz minőségű posztokat készítettek, teletömték mindenféle kulcsszavakkal és linkekkel, másnéven teleszemetelték a világhálót.

Tudni kell, hogy a vendégblogolás nem egy linképítő lehetőség, még ha sokan annak is tartják. Emiatt kering a mendemonda a vendégblogolás haláláról. Pedig szó sincs halálról, ha okosan, és rendeltetésszerűen alkalmazzuk, akkor egy igen hasznos lehetőség, ami nem utolsósorban keresőoptimalizálási előnyökkel is jár.

Mivel voltak visszaélések, és valóban a keresőoptimalizálás becsapása volt a cél egyes vendégblogolásokkal, így ma már azt szigorúan veszik és büntetik. Aki azonban felismeri az ebben adódó lehetőséget, és okosan tud élni vele, az egy újabb szeletet tudhat magának a tartalommarketing tortájából.

Címsorok a tartalomírásban

Többször olvashattuk már, hogy a tartalommarketing gyakorlatilag kétélű: megszólítjuk az olvasót, felkeltjük az érdeklődését a cégünk, vállalkozásunk, termékünk, szolgáltatásunk iránt, bemujtatjuk neki magunkat, a termékünket, folyamatosan tájékoztatjuk az újdonságainkról, a jelenlétünkkel az olvasó mindennapjaiba írjuk be magunkat.

Másrészt, a tartalomírással a keresőoptimalizálást is támogatjuk, meghatározhatjuk helyünket a keresők találati listáján.

Azonban ne felejtsük el, hogy a kettő közül mégis a legfontosabb az olvasó, a célközönség, a partner, akinek látogatásával forgalmat és bevételt generálunk. Ennek tudatában mindig neki írjunk, az olvasónak, és soha nem a keresőmotor élettelen gépezetének szánjuk a sorainkat, hogy ebből előnyt kovácsoljunk! Fő szempont: Első az olvasó, mint az ember!

Ennek leszögezése után jöhet csak a keresőoptimalizás, mint remek lehetőség. Ebben segítségünkre lehet a szövegünk címsora, mint legegyszerűbb eszköz.

A cím is elsősorban az olvasó megszólítására, figyelmének felkeltésére íródik. Ezt látja meg először, ez alapján dönt: Ráklikkel, továbbolvas, vagy sem. A keresők ugyanezen elv szerint dolgoznak, azaz a kiemeléseket igyekeznek megkeresni.

Az algoritmus alapja az, hogy ami kiemelten van megjelenítve, nagy valószínűség szerint arról szól a szöveg maga. A kereső számára pedig a legfontosabb kiemelés a cím. A cím tartalma sokkal meghatározóbb a kereső számára, semmint a szöveg tartalma, ami nagyjából az írás közepetáján lelhető fel.

Ha SEO szemszögből akarjuk nézni a címet, akkor a cím az, ami akként van feltüntetve. ha hétköznapi szemmel nézzük a címet, akkor az középre zárt, megvastagított, nagyobb betűvel szedett rész.

SEO szempontból nem ez a cím, mert nem lett címként jelölve. Ugyanis a weboldalak kódjelei között a címsorokat bizonyos kódokkal illetik (h1, h2, h3, stb.).